load

Raport nr 9/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 9 sierpnia 2021 roku, na okres trzech miesięcy – tj. do dnia 8 listopada 2021 roku do godz. 23:59:59 – Członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Rajchmana – do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.