load

Raport nr 9/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia po przeprowadzonej rozprawie zatwierdził układ Spółki z wierzycielami. O przyjęciu układu Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest nieprawomocne.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.