load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport nr raport bieżący 17/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2020) Złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku nadzorca sądowy Spółki – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. złożyła plan restrukturyzacyjny Emitenta do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.