load

Raport nr raport kwartalny nr 12/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 6/2020.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.