load

Oferta

Wykup portfeli wierzytelności

Sprzedaż portfeli wierzytelności w wielu przypadkach jest rozwiązaniem bardziej efektywnym niż postępowanie windykacyjne lub sądowe. Kluczowe znaczenie w ramach tej formy współpracy ma wybór wiarygodnego nabywcy/zbywcy wierzytelności. Kancelaria Medius S.A. w ramach współpracy nabywa od Klienta pakiet wierzytelności za określoną w umowie cenę. Od tego momentu staje się właścicielem wierzytelności i bierze na siebie ryzyko związane z obsługą długu. Zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie w wycenie portfeli wierzytelności gwarantuje sprawną i rzetelną wycenę pakietów.

Zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie w wycenie portfeli wierzytelności gwarantuje sprawną i rzetelną wycenę pakietów.

Korzyści usługi:

 • poprawa płynności finansowej
 • obniżenie kosztów, brak konieczności utrzymywania wewnętrznego działu windykacyjnego
 • przeniesienie ryzyka niespłacenia długu na kupującego
 • korzyści podatkowe związane z zamknięciem spraw dłużników

wykup-portfeli-wierzytelnosci

Obsługa wierzytelności

Sprawdzenie kontrahenta przed zawarciem umowy nie zawsze jest wystarczające. Nawet najlepszy wywiad gospodarczy nie zabezpieczy przed ryzykiem nieterminowej spłaty ze strony partnera handlowego. Usługa windykacji należności realizowana przez Kancelarię Medius S.A. rozpoczyna się szczegółową analizą pakietu, dzięki której jesteśmy w stanie wyznaczyć indywidualną strategię windykacji. Zakres czynności windykacyjnych zależy od charakterystyki wierzytelności i jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

Usługa windykacji należności realizowana jest w następujących etapach:

 • monitoring należności
 • windykacja przedsądowa
 • windykacja w toku postępowania sądowego
 • windykacja w toku postępowania egzekucyjnego
 • windykacja w toku postępowania upadłościowego

Korzyści usługi:

 • poprawa płynności finansowej
 • kompleksowa obsługa na każdym etapie
 • możliwość przeniesienia nakładów finansowych niezbędnych do funkcjonowania działu windykacyjnego na podmiot specjalizujący się w windykacji
 • dostęp do szczegółowych raportów zawierających informacje o postępach w procesie windykowania portfela wierzytelności

obsluga-wierzytelnosci

Kancelaria prawna

Kancelaria Medius S.A. oferuje pełną obsługę wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na każdym etapie, od działań realizowanych przed udzieleniem kredytu (monitoring), po windykację należności czy zakup. Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipoteką została zaprojektowana w oparciu o twórcze, niestandardowe rozwiązania, dzięki którym jest dostosowana do ram wierzytelności o wysokich saldach.

Korzyści usługi:

 • poprawa płynności finansowej
 • możliwość efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich dotąd związanych z obsługą wierzytelności
 • zapobieganie powstawaniu wysokich zadłużeń związane z procesem restrukturyzacji

kancelaria-prawna