load

Strefa zadłużenia

Najczęściej zadawane pytania

Na jakiej podstawie wierzytelność została sprzedana?

Kancelaria Medius S.A. przejęła Pańskie zadłużenie w drodze cesji wierzytelności. Zgodnie z art. 509 §1 kc sprzedający – Cedent ma prawo przenieść wszelkie prawa wierzytelności na rzecz Cesjonariusza – innego podmiotu (w tym przypadku tym podmiotem jest Kancelaria Medius). Nowy wierzyciel ma prawo dochodzić swoich praw zarówno na drodze polubownej jak i sądowej.

Chcę spłacić swoje zobowiązania, ale nie wiem od czego zacząć

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest kontakt z Kancelarią Medius. Nasi Doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00. Kwestię spłaty zadłużenia możesz omówić z nami:

Telefonicznie: pod numerem telefonu 12 311 03 01 lub 12 311 03 02

Czat online: dostępny na stronie www.kancelaria-medius.pl

Listownie: wysyłając pismo na adres Kancelaria Medius S.A., ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

E-mail: za pośrednictwem adresu windykacja@kancelaria-medius.pl

Pamiętaj, że to Twoje możliwości finansowe stanowią podstawę wszelkich ustaleń.

Nie mam środków na jednorazową spłatę, co mogę zrobić?

Zdajemy sobie sprawę, że jednorazowa spłata zadłużenia często nie jest realna, dlatego dajemy Ci możliwość spłaty zobowiązania w ratach. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Kancelarii Medius S.A., gdzie uzyskasz pomoc w ustaleniu optymalnego planu spłaty. Dzięki współpracy z nami już w kilka miesięcy będziesz w stanie zapomnieć o zadłużeniu.

Co jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku braku spłaty długu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów. Po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd i dalszego nieuregulowania zadłużenia, sprawa może zostać skierowana do egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji do spłaty pozostaną również koszty sądowe oraz komornicze.

Czy Kancelaria Medius dolicza dodatkowe koszty za prowadzenie windykacji?

Kancelaria Medius nie dolicza żadnych dodatkowych kosztów. Zadłużenie składające się z należności głównej, (wynikającej z niespłacenia np. pożyczki), odsetek za opóźnienie w spłacie oraz ewentualnych kar i kosztów poniesionych w związku z obsługą długu nie jest powiększane o żadne opłaty z tytułu prowadzenia sprawy przez Kancelarię Medius.

Na jaki numer rachunku mam dokonywać wpłat?

Każdy posiada indywidualny numer rachunku do wpłat. Jest on wskazany we wszystkich pismach oraz wiadomościach e-mailowych wysyłanych do Ciebie. Jeżeli nie masz przy sobie pisma – zadzwoń do Biura Obsługi Klienta, nasz Doradca wskaże Ci właściwe dane do wpłaty oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Spłaciłem swoje zadłużenie, czy mogę uzyskać potwierdzenie zakończenia sprawy?

W przypadku spłaty zadłużenia w całości, czynności prowadzone przez Kancelarię Medius zostają zakończone. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia zamknięcia sprawy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i zgłoś potrzebę uzyskania takiego pisma.

Do pobrania