load

Komunikat nr 1/06/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo – Obligatariusze Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji,
Uprzejmie zawiadamiamy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 29.05.2020 r., sygn. VIII GR 16/20, spółka Alerion sp. z o.o. została ustanowiona Kuratorem dla Obligatariuszy.
Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, spółka Alerion sp. z o.o. będzie reprezentować prawa Obligatariuszy w postępowaniu układowym Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji, w którym nadzorcą sądowym została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Kurator pozostaje w bieżącym kontakcie z nadzorcą sądowym.
Kurator wskazuje, iż zgodnie z art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez Sędziego – Komisarza. Sędzia – Komisarz dopuszcza Obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.
Na potrzeby kontaktu Obligatariuszy z Kuratorem utworzony został dedykowany adres e-mail, pod który prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące postępowania, Państwa sytuacji oraz działań Kuratora: medius@alerion.pl
Przy pierwszym kontakcie, prosimy o wykazanie, że przysługują Państwu prawa z obligacji. Powyższe może zostać wykazane np. poprzez świadectwo depozytowe lub zrzut ekranu z rachunku maklerskiego.