load

Komunikat nr 5/08/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,
Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji uzyskał od Kancelarii informację, że propozycje układowe złożone wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego zostaną zmodyfikowane, a spółka pracuje obecnie nad ich zmianą. Kurator udostępni Obligatariuszom zaktualizowane propozycje układowe po ich otrzymaniu od Dłużnika.
Ponadto, Kancelaria Medius zleciła sporządzenie aktualnych wycen przedmiotów zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Obligatariuszom z tytułu obligacji. Wartości wynikające z wycen będą podstawą do określenia stopnia zabezpieczenia Obligatariuszy w spisie wierzytelności, sporządzanym przez Nadzorcę Sądowego.
Wyniki powyższych działań będą znane do 30.09.2020 r. Kurator będzie Państwa na bieżąco informował o dalszym przebiegu postępowania.