load

Komunikat nr 6/10/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,
Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, iż Nadzorca Sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W załączeniu Kurator publikuje karty ze spisu wierzytelności dla obligacji serii L, Ł oraz N.
Kurator wyjaśnia przy tym, że w spisie wierzytelności nie wskazuje się obligatariuszy z imienia i nazwiska (nazwy). Jako wierzycieli na karcie spisu wskazuje się „obligatariuszy obligacji serii X” jako anonimową grupę, same wierzytelności z tytułu danej serii obligacji są natomiast ujmowane zbiorczo (tj. w kwocie wierzytelności przysługującej łącznie wszystkim obligatariuszom danej serii).
Taki sposób ujmowania wierzytelności obligatariuszy w spisie wierzytelności wynika z wymagań określonych w art. 366 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.