load

Komunikat nr 9/04/2021 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli, które po ogłoszeniu przerwy w obradach, było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2021 r.

W trakcie posiedzenia w dniu 29 marca 2021 r. m.in. wyłoniony został Przewodniczący Rady Wierzycieli, którym wybrany został Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, jak również Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli, którym został Lumen Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Nadzorca Sądowy poinformował Radę o odmowie przyjęcia funkcji Zastępcy Członka Rady Wierzycieli przez Skarb Państwa – Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Skład Rady Wierzycieli, zgodnie z wiedzą Kuratora, nie został jeszcze uzupełniony.

Nadzorca Sądowy przedstawił Radzie Wierzycieli dotychczasowy przebieg postępowania układowego, jego poszczególne etapy oraz podjęte i planowane czynności. Zarząd Dłużnika przedstawił dotychczasowe zmiany wprowadzone w Spółce, dotyczące kwestii organizacyjnych i kadrowych, jak również związane ze strategią windykacyjną. Zarząd Dłużnika wskazał również, że opracowywana jest aktualizacja planu restrukturyzacyjnego, złożonego do akt postępowania.

Zarząd Dłużnika poinformował również Radę, że trwają prace nad modyfikacją propozycji układowych. Zarząd szacuje, że założenia do zmodyfikowanych propozycji układowych będą mogły zostać przekazane Radzie Wierzycieli do końca kwietnia br.

W trakcie posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Dłużnika ponownie przedstawił Radzie Wierzycieli informację o aktualnie podejmowanych czynnościach i statusie postępowania restrukturyzacyjnego. Rada omówiła także oraz przyjęła Regulamin Rady Wierzycieli.

Protokoły z posiedzenia Rady Wierzycieli zostały złożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Kolejne posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane na dzień 6 maja 2021 r.

O dalszych postępach w postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.