load

Raport bieżący nr 7/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Rozpoczęcie procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nowy Zarząd Spółki, po zidentyfikowaniu sytuacji związanej z koniecznością odtworzenia prowadzenia przez Spółkę czynności rachunkowo-sprawozdawczych, informuje o podpisaniu dwóch umów z MW Finance & Accountancy Sp. z o.o – podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług rachunkowych. Pierwsza umowa dotyczy obsługi rachunkowej Spółki od dnia 01 października 2021r. Druga umowa zakłada rozpoczęcie realizacji następujących działań w podziale na dwa etapy: w ciągu 3 miesięcy dokonanie weryfikacji oraz ewentualnych korekt zapisów księgi głównej za rok 2020, weryfikację oraz ewentualne korekty deklaracji podatkowych za rok 2020, sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020; w kolejnych 3 miesiącach w ramach drugiego etapu: weryfikację z dokumentami źródłowymi i modyfikację zapisów księgi głównej za kolejne kwartały 2021 roku, weryfikację i ewentualne korekty deklaracji podatkowych za 2021 rok, konsolidację sprawozdania z podmiotami zależnymi Spółki oraz sporządzenie wymaganych raportów giełdowych.