load

Raport bieżący 1/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2019) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A., w roku 2018.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

 

Okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Polska: 32,179 mln zł.

Hiszpania: 9,323 mln zł.

Czechy: 0,560 mln zł.

 

Łącznie: 42,062 mln zł.

 

Okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Polska: 28,519 mln zł. (spadek o 11%)

Hiszpania: 22,274 mln zł. (wzrost o 139%)

Czechy: 6,597 mln zł. (wzrost 1077%)

 

Łącznie: 57,386 mln zł. (wzrost o 36%)

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok 2018, a także za IV kwartał 2018 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.