load

Raport bieżący 11/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (11/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 21 mln zł., na rynku polskim

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2018 roku otrzymała umowę cesji zakupu portfela wierzytelności o wartości 21 mln zł. od Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowy portfel jest portfelem zakupionym przez Emitenta od Kreditech Polska Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową o współpracy z dnia 15 grudnia 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 62/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku polskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Polsce. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.