load

Raport bieżący 15/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (15/2019) Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Medius Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 29 października 2019 r. zawiadomienia od Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie („Forum TFI”), informuje o przydzieleniu Emitentowi certyfikatów inwestycyjnych Medius Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I (w organizacji) („Fundusz”) o wartości 200.000 zł.

Emitent informuje, że po dokonaniu formalności związanych z wpisem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Emitenta będzie zajmował się zarządzaniem całością portfela inwestycyjnego Funduszu w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.