load

Raport bieżący 24/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (24/2018) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Polska: 32,020 mln zł.

Hiszpania: 16,193 mln zł. (3,766 mln Euro)

Czechy: 4,703 mln zł. (29,399 mln CZK)

Łącznie: 52,916 mln zł.

 

Okres od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Polska: 31,233 mln zł.

Hiszpania: 5,013 mln zł. (1,166 mln Euro)

Czechy: —

Łącznie: 36,246 mln zł.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za połowę roku 2018, a także za II kwartał 2018 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za półrocze 2018 roku.