load

Raport bieżący 3/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (3/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku meksykańskim

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) z siedzibą w Krakowie, w nawiązana do raportu bieżącego ESPI 65/2017 informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu działalności na rynku meksykańskim. W tym celu Zarząd podjął działania zmierzające do zarejestrowania w Meksyku spółki pod firmą „Medius Collection Mexico”, która będzie prowadzić działalności w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku.

Zamiarem Emitenta jest wykonywanie za pomocą nowo utworzonej spółki postanowień umowy ramowej o współpracy z Kreditech Mexico S.A de C.V. SOFOM ENR z siedzibą w Meksyku.

Fakt rejestracji spółki w rejestrze handlowym Emitent przekaże niezwłocznie do wiadomości publicznej.