load

Raport bieżący nr 3/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zawarcie umowy z CMT Advisory Sp. z o.o.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 kwietnia 2022 r. zawarła umowę z CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie świadczenia usługi doradztwa gospodarczego odnośnie sporządzenia modelu finansowego obejmującego działalność KANCELARIA MEDIUS S.A. w restrukturyzacji oraz spółek zależnych: Medius Collection S.L. i Medius Collection Czech Republic s.r.o., na potrzeby opracowania propozycji układowych Emitenta. Na podstawie umowy, Spółka jest obowiązana systematycznie, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przekazać wykonawcy informacje i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, z tym zastrzeżeniem, że termin przekazywania niektórych z informacji i danych przez Emitenta może ulec przedłużeniu, wobec trwających na moment zawarcia Umowy prac audytorskich związanych z badaniem sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej za lata ubiegłe przez PKF Consult z siedzibą w Warszawie. Prace CMT Advisory mają zostać wykonane w terminie 30 dni roboczych od otrzymania kompletnych danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że w związku z przebiegiem prac nad badaniem sprawozdań finansowych za poprzednie lata, wraz ze wspomnianym niezależnym audytorem (PKF Consult) przeprowadzane są konsekwentnie kolejne czynności, które mają służyć zamknięciu zarówno pracy sprawozdawczej za rok 2020 jak i w dalszej kolejności za rok 2021 (zamknięcie sprawozdania 2020 będzie stanowiło bilansowy wynik otwarcia kolejnego roku sprawozdawczego), a w opinii Zarządu i z przebiegu tych prac wynika, że w zakresie raportu za rok 2020 czynności te wchodzą w ostatni etap implementacji.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl