load

Raport bieżący 31/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (31/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 12,8 mln euro na rynku hiszpańakim

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 12,8 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 22 listopada 2018 roku 55 mln zł.) z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest portfelem zakupionym przez Emitenta od Kreditech Spain S.L. zgodnie z podpisaną umową o współpracy z dnia 15 grudnia 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 63/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku polskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Polsce. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy