load

Raport bieżący 5/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.566.262

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 35,14

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 31,25

 

LARTIQ POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 11,79

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 10,48

 

LARTIQ QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 11,01

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 9,79

 

LARTIQ QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 28,60

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25,43

 

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 6,90

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) 6,14

 

LARTIQ XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 853.079

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 6,56

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) 5,84