load

Raport bieżący 9/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (9/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2018 r. podjął uchwałę o przedterminowym wykupie 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych („Obligacje”).

Dniem Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie dzień 3 kwietnia 2018 roku.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.