load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport bieżący nr 11/2022KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 października 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar – Jarosińska notariusze s.c., adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10; 00- 491 Warszawa

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania