load

Raport Bieżący nr 14/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (14/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 16 marca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”