load

Raport bieżący nr 19/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2020) Wstrzymanie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku informuje o wstrzymaniu publikacji raportu okresowego za II kw. 2020 roku, którego publikacja była zaplanowana na dzień 14 sierpnia 2020 roku.

W dniu 5 sierpnia 2020 roku Spółka rozpoczęła niezależną wycenę portfeli wierzytelności. Celem przeprowadzenia wyceny jest określenie wartości aktywów na potrzeby postępowania układowego. Wycena musi być też wykonana ze względu na potrzebę określenia wpływu pandemii COVID19 na wartość portfeli, zwłaszcza w Hiszpanii. Zarząd Spółki zakłada, że wycena zostanie zakończona na początku września 2020 roku.

W związku z czym, Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu publikacji raportu okresowego za II kw. 2020 roku, gdyż nie chce wprowadzać inwestorów w błąd publikując dane, które mogą podlegać zmianie w ciągu kolejnych kilku tygodni w związku z przeprowadzaną wyceną.