load

Raport Bieżący nr 2/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

– raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.