load

Raport Bieżący nr 23/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (23/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017. Zgodnie z przekazanym, w raporcie bieżącym EBI nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku, harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, Emitent podał, że raport roczny za rok 2017 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 15 maja 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”