load

Raport Bieżący nr 24/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (24/2019) Zmiana warunków emisji obligacji serii M i O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, że na mocy zawartych porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii M i O, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii M i O. Termin wykupu Obligacji został wydłużony:

1. Dla serii obligacji M do dnia 14 listopada 2021 roku (wydłużenie terminu o 12 miesięcy);

2. Dla serii obligacji O do dnia 28 lutego 2022 roku ( wydłużenie terminu o 12 miesięcy).

Podstawa Prawna:

§ 3 ust.1 pkt 5 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.