load

Raport bieżący nr 29/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2020) Wznowienie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 16/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku informuje o wznowieniu rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta.

Wśród opcji strategicznych dla Spółki rozważanych na dzień dzisiejszy przez Zarząd dla Spółki są sprzedaż całego działającego biznesu Spółki lub jego części . Rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie zaangażowania inwestorów w realizację danej opcji strategicznej są realizowane przez Zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych i Zarząd nie deklaruje czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte. O dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał informacje do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.