load

Raport bieżący nr 3/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż zmieniony został adres strony internetowej Emitenta.

Obecnie jedynym adresem strony internetowej Spółki jest:

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.