load

Raport bieżący nr 3/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 będzie dzień 6 marca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”