load

Raport Bieżący nr 36/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (36/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.