load

Raport Bieżący nr 38/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (38/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 lipca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.