load

Raport nr 4/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok wraz z informacją o kontynuacji prac sprawozdawczych

Raport Roczny nr 4/2023
Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020. Jednocześnie Zarząd informuje, że wraz z zakończeniem prac nad raportami za 2020 rok, Emitent przekazał niezwłocznie do PKF Consult, w ramach trwającego badania, kolejne sprawozdanie jednostkowe tj. za rok 2021.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1