load

Raport Bieżący nr 41/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (41/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż pan Flawiusz Pawluk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 6 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.