load

Raport Bieżący nr 44/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (44/2018) Korekta raportu za IIQ 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę wskaźnika zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA opublikowany w raporcie nr 43/2018 (punkt 19, str. 33).

Było:

zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA: 2,18

Powinno być:

zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA: 2,24

W pozostałym zakresie raport za IIQ 2018 roku jest prawidłowy.

Podstawa prawna:

§ 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.