load

Raport bieżący nr 5/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Informacja o braku możliwości dotrzymania terminu raportu rocznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 13 maj 2022 r. potwierdza, że zgodnie z zamieszczoną wówczas informacją, kontynuuje od 23 maja 2022 r. kolejny etap prac z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z przyjęciem sprawozdania finansowego jeszcze za rok 2020. Przedłużający się przebieg prac audytorskich, o przyczynach którego Emitent informował w poprzednich raportach bieżących, jest konsekwencją konieczności wprowadzania wymaganych korekt.

Z powyższego wynika, że nie jest możliwa publikacja przez Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku kolejnego raportu rocznego tj. za rok obrotowy 2021, ze względu na to, iż bilansem otwarcia roku 2021 powinien być bilans zamknięcia roku 2020 po zaopiniowanym sprawozdaniu. O dalszym przebiegu prac Emitent będzie konsekwentnie i otwarcie informował w kolejnych raportach bieżących.