load

Raport bieżący nr 6/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2021 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2021 r. są trwające prace nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki jeszcze względem przyjęcia sprawozdania za rok 2020. W związku z powyższym raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.