load

Raport bieżący nr 6/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego z Lumen Profit 22 NSFIZ

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 roku umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Lumen Profit 22 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, obejmującego sekurytyzowane wierzytelności („Umowa”).

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a LUMEN Profit 22 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym reprezentowanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z datą 1 czerwca 2022 roku.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy to pozytywny sygnał będący konsekwencją zmian zachodzących w Spółce w ciągu ostatnich miesięcy, które to zmiany spotkały się z przychylną oceną partnerów biznesowych. Zarząd Emitenta będzie kontynuował systematyczne działania poprawiające operacyjne możliwości działania Spółki.