load

Raport Bieżący nr 65/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (65/2018) Płatność odsetek od obligacji serii J

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samym w dniu 24 grudnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.