load

Raport Bieżący nr 67/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (67/2019) Wykup obligacji serii J

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 23 grudnia 2019 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 56.930 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 5 693 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2016 roku.

Seria I była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 6,9% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.