load

Raport Bieżący nr 8/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2018) Wykup obligacji serii H

Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 70.000 sztuk dwuletnich obligacji serii H o łącznej wartości 7.000.000 zł, wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2016 roku.

Obligacje serii H były obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 7,3% w skali roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect