load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport bieżący nr 9/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (9/2020) Informacja dot, propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych złożonej Emitentowi

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 oraz 8/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż dokonał oceny otrzymanej od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. imiennej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych serii D LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ („Certyfikat inwestycyjny serii D”) wraz z warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D.

Zgodnie z warunkami emisji Certyfikatów inwestycyjnych serii D, ww. emisja określona została jako emisja gwarancyjna wynikającą z umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 roku pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem.

Emitentowi został zaoferowany 1 Certyfikat inwestycyjny serii D, którego cena emisyjna wynosiła 48.451.541,22 zł.

Emitent po dokonaniu analizy uznał, że nie miał on obowiązku objęcia 1 Certyfikatu inwestycyjnego serii D w ramach opisanej powyżej emisji, w szczególności obowiązek ten nie wynikał z umowy gwarancyjnej z dnia 14 lutego 2018 roku. Wobec braku takiego obowiązku, Emitent nie dokonał zapisu na 1 Certyfikat inwestycyjny serii D.