load

Raport bieżący nr 9/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Emitenta, obejmującego II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu