load

Raport bieżący z plikiem 12/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2019) Raport finansowy za półrocze 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku, wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta.