load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport bieżący z plikiem 29/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (29/2018) Raport finansowy za półrocze 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku, wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta.