load

Raport bieżący z plikiem 4/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (4/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 27 maja 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 23 maja 2019 roku łącznie 628 akcji Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji NewConnect.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.