load

Raport bieżący z plikiem 8/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 8 marca 2018 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek – Dyrektora Zarządzającego Emitenta, oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta, posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Spółki, Emitent powziął informację o objęciu w dniu 7 marca 2018 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek, 400 obligacji Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda za łączną cenę 400.000 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.