load

Raport bieżący z plikiem 8/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 4 lipca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 3 lipca 2019 roku łącznie 30 obligacji Spółki. Transakcji dokonano na Catalyst rynek obligacji GPW ASO.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.