load

Raport Bieżący z plikiem nr 39/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (39/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 27/2018.

Szczegółowo prezentacja danych finansowych, które podlegają korekcie również stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.