load

Raport Bieżący z plikiem nr 50/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (50/2018) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 17 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej pana Przemysława Kowalewskiego.

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.