load

Raport Kwartalny z plikami nr 17/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (17/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”